KURIKULUM A JEHO TVORBA II. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Michaela Prášilová

KURIKULUM A JEHO TVORBA II. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Michaela Prášilová

PRÁŠILOVÁ, M., ŠMELOVÁ, E. Kurikulum a jeho tvorba II. Školní vzdělávací program. Olomouc : UP, 2010. 75 s. ISBN 978-80-244-2607-5.

Studijní materiál vznikl v rámci projektu „Inovace studijního programu Školský management v souladu s aktuálními požadavky na vzdělávání vedoucích pracovníků ve školství reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0111“ a je neprodejný. Jedná se o studijní oporu pro distanční vzdělávání, která je součástí uceleného souboru studijních materiálů připravených pro studijní bakalářský obor „Školský management“.

Studijní materiál s názvem „Kurikulum a jeho tvorba II. Školní vzdělávací program“ navazuje po obsahové stránce na disciplíny „Základy řízení pedagogického procesu“, „Školský management“, „Kurikulum a jeho tvorba I“, „Pedagogická evaluace“. Studijním cílem tohoto materiálu je, aby studenti dokázali:

  • systémově ukotvit důvody vedoucí k zahájení kurikulární reformy v ČR a popsat její dosavadní průběh,
  • vysvětlit filozofii, strukturu, obsah i nastavené parametry českých státních kurikulárních dokumentů předškolního, základního, gymnaziálního i odborného vzdělávání v kontextu reality vývoje společnosti a odborně používali příslušné pojmy,
  • popsat náležitosti a postup tvorby školního vzdělávacího programu,
  • posoudit, zda tvůrci školního vzdělávacího programu dostatečně akceptovali vlastnosti výukových cílů a zda program opravdu vede k naplnění preferované koncepce pedagogické práce školy.

Ve studijním materiálu je počítáno s tím, že po absolvování předcházející disciplíny „Kurikulum a jeho tvorba I“ již studenti dokáží v běžných situacích aplikovat schéma tvorby vzdělávacího projektu. Poněvadž tvořit projekt pro edukační činnost mateřské školy je mnohem obtížnější, je  této problematice věnována specifická pozornost a za tím účelem ve studijním textu vyčleněny dvě samostatné kapitoly tak, jak ukazuje následující přehled hlavních kapitol:

  • Kurikulum školního vzdělávání po roce 1989.
  • Přechod škol na práci podle ŠVP.
  • Struktura a obsah RVP.
  • ŠVP a koncepce pedagogické práce školy.
  • Tvorba ŠVP pro předškolní vzdělávání.
  • Tvorba třídního vzdělávacího programu.