KLIMA ŠKOLY - Helena Grecmanová

KLIMA ŠKOLY - Helena Grecmanová

Grecmanová, Helena. Klima školy. Olomouc : Hanex, 2008. ISBN 978-80-7409-010-3.

Obsahem monografie je fenomén, který má podle našich zkušeností zásadní význam pro život ve škole. Ovlivňuje spokojenost lidí, jejich jistotu a chuť pracovat. Je tedy důležité vědět, co klima školy představuje, o jakou kvalitu jde, jak vzniká, co ovlivňuje, jaké jsou jeho účinky a charakteristiky, jaký je proces jeho změn ve škole. Téma se stává aktuálním při zavádění školních vzdělávacích programů. 

V monografii nabízíme pomoc při realizaci výzkumu, poučení z vlastních výzkumných šetření s popisem, včetně ukázky použitých dotazníků a struktury interwiev. Uvádíme zde zkušenosti z výzkumu školního, organizačního a vyučovacího klimatu. Nakonec se zamýšlíme nad možnostmi zkvalitnění klimatu třídy a k tomu poskytujeme také metodiku.

Tímto způsobem se snažíme pomoci zodpovědět alespoň některé otázky, které souvisejí s každodenním prožíváním nelehké školní reality. Naši nabídku mohou využít různé školy nebo jednotlivci: manažeři v oblasti školství, výchovní poradci a učitelé, kteří se potřebují seznámit se základy teorie a výzkumu klimatu organizace a především školy.

Monografie získala v roce 2009 „Čestné uznání rektora UP v Olomouci autorům vědeckých monografií“.