KAPITOLY Z ANDRAGOGIKY 2 - Iveta Bednaříková

KAPITOLY Z ANDRAGOGIKY 2 - Iveta Bednaříková

BEDNAŘÍKOVÁ, I.  Kapitoly z andragogiky 2. Dotisk 1. vydání z  r. 2006. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 80 s. ISBN 80-244-1193-8.

Studijní materiál zpracovaný metodikou distančního vzdělávání je zaměřen na vybrané problémy andragogické praxe se zaměřením na oblast androdidaktiky. Podává charakteristiku procesu učení se dospělých, jeho výstupů, fází a bariér, analyzuje aspekty úspěšnosti učení a vzdělávání dospělých, specifikuje činnost vzdělavatele dospělých, předkládá charakteristiku základních forem a metod vzdělávání dospělých, včetně formulace konkrétních učebních cílů.