KAPITOLY Z ANDRAGOGIKY 1 - Iveta Bednaříková

KAPITOLY Z ANDRAGOGIKY 1 - Iveta Bednaříková

BEDNAŘÍKOVÁ, I.  Kapitoly z andragogiky 1.  Dotisk 1. vydání z r. 2006. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 77 s. ISBN 80-244-1192-X.

Studijní opora předkládá v několika ucelených kapitolách teoretickou základnu pro pochopení legitimity andragogiky v soustavě humanitních věd. Nabízí orientaci v andragogické terminologii, charakterizuje andragogiku jako vědu, vymezuje objekt andragogického působení, popisuje vývoj andragogického myšlení, objasňuje vztah andragogiky k jiným vědám a vysvětluje různé teorie vztahu pojmu výchova a vzdělávání. Věnuje se také problematice vzdělávání dospělých jako součástí celoživotního vzdělávání, analyzuje současný stav vzdělávání dospělých v evropské dimenzi i z hlediska situace u nás.