JUDr. Zdenka NOVÁKOVÁ, Ph.D.

JUDr. Zdenka NOVÁKOVÁ, Ph.D.

Kontaktní informace

Pracovní zařazení na ústavu:
 • odborná asistentka
 • zástupce ředitele pro organizační činnost
 • poradna
Telefon: (+420) 585 63 5416
E-mail: zdenka.novakova(a)upol.cz
Pracovna: přízemí, dveře č. 1.25 a
   

Curriculum vitae

Vědecko-pedagogické hodnosti

 • Mgr. – 2000 Právnická fakulta UP v Olomouci - Obor: Právo a právní vědy.
 • Ph.D. -  2006  Právnická fakulta MU v Brně - Obor: Teorie práva. Téma disertační práce: Koncepce lidských práv a svobod v recentním právním státě.
 • JUDr. – 2008 Právnická fakulta MU v Brně - Obor: Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Téma rigorózní práce:  Pracovní podmínky některých skupin zaměstnanců a jejich uplatnění na trhu práce.

Vyučované předměty

 • Teorie práva
 • Školská legislativa 
 • Právo pro každý den 
 • Teorie práva
 • Právo 
 • Právní propedeutika 
 • Vybrané kapitoly z práva 
 • Lidská práva a vzdělávání 
 • Občanské a pracovní právo
 • Právo v praxi školy 
 • Základy soukromého práva 
 • Právo pro učitele Výchovy ke zdraví 
 • Základy práva I
 • Základy práva II 
 • Právní výchova 
 • Právní minimum pro učitele 
 • Pracovně-právní vztahy