Liu JIA

Liu JIA

Kontaktní informace


Téma disertační práce:

 

Telefon: (+420) 585 63 5161
E-mail:

 

Pracovna: přízemí, dveře č. 119
Školitel:

doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.