Imron WAKHID HARITS

Imron WAKHID HARITS

Kontaktní informace


Téma disertační práce:

Assimilating Prior – knowledge, Social Environment, and Experiences based on Identity, Race, and Moral Values construction in D.Zawawi Imron’s poems and Black American’s Poems

Telefon: (+420) 585 63 5161
E-mail:

 

Pracovna: přízemí, dveře č. 119
Školitel:

doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.