JAK PSÁT „DISTANČNĚ“ - Iveta Bednaříková

JAK PSÁT „DISTANČNĚ“ - Iveta Bednaříková

BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát „distančně“. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. 122 s. ISBN 978-80-244-1681-6.

Monografie určená odborné veřejnosti zabývající se sférou distančního vzdělávání. Poskytuje pohled na specifika autorské textové tvorby v této formě vzdělávání především těm odborníkům, potenciálním autorům a dalším zájemcům, kteří již mají zkušenosti se psaním klasických skript a učebnic. Podává metodický návod, jak text určený pro řízené samostudium strukturovat, stylizovat, jaké zdroje motivace, aktivizace studujících a zpětné vazby zvolit a jak je využít.