Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejich příprava se zaměřením na mezioborovou pestrost - Pavla Vyhnálková, Jitka Plischke (eds.)

Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejich příprava se zaměřením na mezioborovou pestrost - Pavla Vyhnálková, Jitka Plischke (eds.)

Recenzovaný sborník předkládá dvacet čtyři příspěvky z mezinárodní vědecké konference „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XIV: Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejich příprava se zaměřením na mezioborovou pestrost“, která se ve dnech 7. – 8. listopadu 2018 uskutečnila na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Příspěvky jsou orientovány do oblasti pedagogických věd – konkrétně se zaměřují na problematiku osobnosti učitele, řeší didaktické otázky, psychologické aspekty výchovy a vzdělávání a další aktuální témata.

Sbornik z konference DSP