Elektronická učebnice pedagogického výzkumu - on-line

O učebnici

E-učebnica je elektronická učebnica metodológie kvantitatívneho výskumu, ktorá je určená najmä pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia pedagogiky a príbuzných disciplín. Je zameraná na poznatky o tom, ako plánovať, organizovať a realizovať terénny pedagogický výskum. Lekcie systematicky pokrývajú jednotlivé fázy výskumu od formulovania výskumného problému po interpretáciu výskumných dát. Lekcie obsahujú aj príklady, na ktorých vidno praktické použitie daného poznatku v praxi, a aplikačné úlohy, pomocou ktorých je možné nacvičiť si niektoré prvky výskumu.

Učebnice on-line - ZDE -