doc. PhDr. Drahomíra HOLOUŠOVÁ, CSc.

doc. PhDr. Drahomíra HOLOUŠOVÁ, CSc.

Kontaktní informace

 

Pracovní zařazení na ústavu: externí vyučující, docentka
Telefon:  
E-mail:  
Pracovna:  
 

 

Curriculum vitae

Vědecko-pedagogické hodnosti

  • Promovaný pedagog - 1960 Filozofická fakulta UP v Olomouci. Obor: Učitelství 9.-12. ročníku středních a odborných škol, aprobace: dějepis – zeměpis
  • PhDr. - 1976 Filozofická fakulta UP v Olomouci. Obor: Československé dějiny. Téma práce: Vývoj státních pracovních záloh v Československu
  • CSc.  -  1983 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě. Obor: Pedagogika. Téma práce: Teorie učebních úloh.
  • doc. - 1986 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Obor: Pedagogika.