DIDAKTIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE - Helena Skarupská

SKARUPSKÁ, H. Didaktika sociální práce. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2006. ISBN  80-244-1506-2.

Distanční text slouží k uvedení do problematiky výuky sociálních předmětů, seznamuje se škálou metody výuky, s učebními pomůckami a hodnocením vyučovacího procesu při výuce sociálních předmětů.