BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ NA ŠKOLÁCH - ŠKOLNÍ A PRACOVNÍ ÚRAZY - Zdenka Nováková

NOVÁKOVÁ, Z. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na školách – školní a pracovní úrazy. Olomouc: VUP Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1806-3.

Anotace: Studijní text, jež slouží jako praktická příručka či návod pro pedagogy, jak zabránit zbytečným úrazům, často zaviněným pouhou neznalostí základních pravidel ochrany člověka, nedbalostí či nedůsledností.