Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XI. - recenzovaný sborník

Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XI. - recenzovaný sborník

Recenzovaný sborník předkládá třicet příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XI.“, která se ve dnech 10. – 11. listopadu 2015 uskutečnila na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Příspěvky jsou orientovány do oblasti pedagogických věd – konkrétně se zaměřují na problematiku osobnosti učitele, na aktuální otázky oborových didaktik, na psychologické aspekty výchovy a vzdělávání, na témata speciálněpedagogická, andragogická a filozoficko-historická.

 Sbornik z konference DSP