1+100 OSOBNOSTÍ PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH - Libuše Podlahová a kol.

1+100 OSOBNOSTÍ PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH - Libuše Podlahová a kol.

Podlahová a koL. (ed.) Antologie profilů významných pedagogů. Olomouc: VUP 2001 80-244-0313-7.

Publikace obsahuje rozsáhlý výběr klasických postav dějin pedagogiky, zahrnuje však také významné osobnosti z jiných oblastí, které svými objevy a výsledky přesáhly hranice svých oborů a ovlivnily směr pedagogického myšlení, případně znamenaly vznik dalších specializovaných výchovných směrů a institucí. Kolektiv 55 autorů je složen z učitelů všech stupňů škol, vědeckých a pedagogických pracovníků univerzit a fakult.. Text slouží hlavně studentům pedagogiky, dějin pedagogiky, studentům doktorského studia i dalším zájemcům.