Aktuální informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem pedagogiky a sociálních studií ve studijním roce 2012/2013 naleznete

- ZDE -

 

Ukázkové testy z loňských přijímacích zkoušek naleznete

- ZDE -


Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských oborů pro ak. r. 2012/2013

 

v akademickém roce 2012/2013 budou otevřeny tyto navazující magisterské studijní programy a obory:

 

N 7501 program Pedagogika:

Pedagogika – veřejná správa (prezenční a kombinovaná forma)

Pedagogika – sociální práce (prezenční a kombinovaná forma)

 

N 7510 program Učitelství pro střední a vyšší odborné školy:

Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ (prezenční a kombinovaná forma) 

 

N 7505 program Vychovatelství:

Řízení volnočasových aktivit (prezenční a kombinovaná forma)

 

Případné dotazy směřujte na koordinátora přijímacího řízení:

Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

e-mail: stefan.chudy(a)upol.cz

telefon: 585 63 5161

 

Podrobné informace k přijímacímu řízení (zde): https://www.pdf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterskestudium/

 

 

Pro obor: Pedagogika – veřejná správa (prezenční a kombinovaná forma)

 

Garant oboru

PhDr. Zuzana Tichá, Ph.D.

e-mail: Zuzana.Ticha@upol.cz

telefon: 585635168

 

Podmínky přijímacího řízení

 

1. Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je úspěšné ukončení bakalářského studia vykonáním SZZ.

Všichni uchazeči o navazující magisterské studium předloží u přijímací zkoušky úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (pokud již uchazeč o studium úspěšně ukončil bakalářské studium), v případě, že je uchazeč v době konání přijímací zkoušky studentem bakalářského studia, doloží tuto skutečnost potvrzením studijního oddělení dané fakulty (není nutné u uchazečů Pedagogické fakulty UP v Olomouci).

 

2. Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je úspěšné absolvování přijímacích testů (testy prostupnosti):

Test z pedagogicko-psychologických disciplín  (Diagnostika, Obecná didaktika, Obecná pedagogika, Vybrané kapitoly z psychologie - obecné, vývojové a sociální, Metodologie výzkumu a statistika, Speciální pedagogika, Sociální pedagogika v rozsahu bakalářského studia), test z pedagogicko-psychologických disciplín je univerzální pro všechny navazující magisterské obory garantované UPSS PdF UP v Olomouci, v případě, že se uchazeč hlásí na více oborů garantovaných UPSS PdF UP v Olomouci, plní tento test pouze jednou.

 

Test z profilových disciplín (Český politický systém, demokracie a evropanství, Daňové systémy, Metodika prevence sociálně patologických jevů, Rozhodovací procesy ve veřejné správě, Sociální deviace, Správní právo pro veřejnou správu, Trestní právo, Základy účetnictví v rozsahu bakalářského studia), test z profilových disciplín je specifický pro každý obor.

 

OKRUHY KE STAŽENÍ

 

 

Pro obor: Pedagogika – sociální práce (prezenční a kombinovaná forma)

 

Garant oboru

PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

e-mail: Helena.Skarupska@upol.cz

telefon: 585635510

 

Podmínky přijímacího řízení

 

1. Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je úspěšné ukončení bakalářského studia vykonáním SZZ.

Všichni uchazeči o navazující magisterské studium předloží u přijímací zkoušky úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (pokud již uchazeč o studium úspěšně ukončil bakalářské studium), v případě, že je uchazeč v době konání přijímací zkoušky studentem bakalářského studia, doloží tuto skutečnost potvrzením studijního oddělení dané fakulty (není nutné u uchazečů Pedagogické fakulty UP v Olomouci).

 

2. Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je úspěšné absolvování přijímacích testů (testy prostupnosti):

Test z pedagogicko-psychologických disciplín (Diagnostika, Obecná didaktika, Obecná pedagogika, Vybrané kapitoly z psychologie - obecné, vývojové a sociální, Metodologie výzkumu a statistika, Speciální pedagogika, Sociální pedagogika v rozsahu bakalářského studia), test z pedagogicko-psychologických disciplín je univerzální pro všechny navazující magisterské obory garantované UPSS PdF UP v Olomouci, v případě, že se uchazeč hlásí na více oborů garantovaných UPSS PdF UP v Olomouci, plní tento test pouze jednou.

 

Test z profilových disciplín (Metody prevence sociálně patologických jevů, Poradenství v sociální práci, Právo sociálního zabezpečení, Rozhodovací procesy ve veřejné správě, Sociální deviace, Sociální gerontologie, Sociální politika, Teorie a metody sociální práce v rozsahu bakalářského studia), test z profilových disciplín je specifický pro každý obor.

 

OKRUHY KE STAŽENÍ

 

 

Pro obor: Řízení volnočasových aktivit (prezenční a kombinovaná forma)

 

Garant oboru

Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

e-mail: Pavla.Vyhnalkova@upol.cz

telefon: 585635166

 

Podmínky přijímacího řízení

 

1. Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je úspěšné ukončení bakalářského studia vykonáním SZZ.

Všichni uchazeči o navazující magisterské studium předloží u přijímací zkoušky úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (pokud již uchazeč o studium úspěšně ukončil bakalářské studium), v případě, že je uchazeč v době konání přijímací zkoušky studentem bakalářského studia, doloží tuto skutečnost potvrzením studijního oddělení dané fakulty (není nutné u uchazečů Pedagogické fakulty UP v Olomouci).

 

2. Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je úspěšné absolvování přijímacích testů (testy prostupnosti):

Test z pedagogicko-psychologických disciplín (Diagnostika, Obecná didaktika, Obecná pedagogika, Vybrané kapitoly z psychologie - obecné, vývojové a sociální, Metodologie výzkumu a statistika, Speciální pedagogika, Sociální pedagogika v rozsahu bakalářského studia), test z pedagogicko-psychologických disciplín je univerzální pro všechny navazující magisterské obory garantované UPSS PdF UP v Olomouci, v případě, že se uchazeč hlásí na více oborů garantovaných UPSS PdF UP v Olomouci, plní tento test pouze jednou.

 

Test z profilových disciplín (Gerontagogika, Kapitoly z estetiky a estetické výchovy, Kapitoly z etiky a etické výchovy, Sociální deviace, Sociologie dětí a mládeže, Základy managementu zájmového vzdělávání, Základy pedagogiky volného času, Zážitková pedagogika v rozsahu bakalářského studia), test z profilových disciplín je specifický pro každý obor.

 

OKRUHY KE STAŽENÍ

 

 

Pro obor: Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ (prezenční a kombinovaná forma)

 

Garant oboru

Mgr. Linda Švrčinová

e-mail: Linda.Svrcinova@upol.cz

telefon: 585635170

 

Podmínky přijímacího řízení

 

1. Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je úspěšné ukončení bakalářského studia vykonáním SZZ.

Všichni uchazeči o navazující magisterské studium předloží u přijímací zkoušky úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (pokud již uchazeč o studium úspěšně ukončil bakalářské studium), v případě, že je uchazeč v době konání přijímací zkoušky studentem bakalářského studia, doloží tuto skutečnost potvrzením studijního oddělení dané fakulty (není nutné u uchazečů Pedagogické fakulty UP v Olomouci).

 

2. Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je úspěšné absolvování přijímacích testů (testy prostupnosti):

Test z pedagogicko-psychologických disciplín (Diagnostika, Obecná didaktika, Obecná pedagogika, Vybrané kapitoly z psychologie - obecné, vývojové a sociální, Metodologie výzkumu a statistika, Speciální pedagogika, Sociální pedagogika v rozsahu bakalářského studia), test z pedagogicko-psychologických disciplín je univerzální pro všechny navazující magisterské obory garantované UPSS PdF UP v Olomouci, v případě, že se uchazeč hlásí na více oborů garantovaných UPSS PdF UP v Olomouci, plní tento test pouze jednou.

 

Test z profilových disciplín (Pedagogická evaluace, Pedagogická komunikace, Pozorování a analýza výuky, Projektování vzdělávacích programů, Předškolní pedagogika, Řešení vzdělávacích problémů v rozsahu bakalářského studia), test z profilových disciplín je specifický pro každý obor.

 

OKRUHY KE STAŽENÍ

 

Více informací o:

  • termínech,
  • poplatcích,
  • přihláškách ke studiu,
  • přijímací zkoušce,
  • ukázkách testů,

naleznete na: https://www.pdf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/