Organizační struktura ústavu

 

ŘEDITEL

doc. Mgr. Štefan CHUDÝ, Ph.D. (agenda)

 • Věda a výzkum
 • Doktorské studium
 • Projekty (IGA, FRUP)
 • OBD
 • Semináře
 • Výběrová řízení

 

Zástupce ředitele pro studijní záležitosti

PhDr. Pavla ANDRYSOVÁ, Ph.D. (agenda)

 • Bc. / Mgr. studium
 • DOD – rozvrh, úvazky, externisti
 • Komise
 • Přijímací řízení
 • SZZ
 • SVOUČ
 • Akreditace
 • Propagace

 

Zástupce ředitele pro organizační činnost

JUDr. Zdenka NOVÁKOVÁ, Ph.D. (agenda)

 • Celoživotní vzdělávání
 • U3V
 • Legislativa
 • Sociální poradenství
 • Absolventi
 • Praxe
 • Administrativa
 • Docházka

 

Tajemník

PhDr. René SZOTKOWSKI, Ph.D. (agenda)

 • OBD
 • Publikační činnost
 • Ediční komise
 • Smluvní výzkum
 • Web ústavu
 • Facebook ústavu

 

Koordinátor zahraničních vztahů

PaedDr. Alena JŮVOVÁ, Ph.D. (agenda)

PhDr. Jitka PLISCHKE, Ph.D. (agenda)

 • Koordinace projektů
 • Spolupráce se zahraničními partnery
 • Erasmus pedagogů
 • Erasmus studentů

 

Sekretariát

Lucie ŠRAMMOVÁ

Lucie ZÁVOROVÁ