Změna výuky 5. ročník Pedagogika - správní činnost, kombinovaná forma studia

21.01.2009 11:53

Změna výuky 5. ročník Pedagogika - správní činnost, kombinovaná forma studia 6.2. 2009

Výuka Dr. Šaška proběhne od 8:00 hod do 11:15 hod : (6.2.2009 P5) Správní právo pro
civil

Výuka Dr. Klapalové proběhne od 11:30 do 16:00 hod: (6.2. 2009 P5) Základy trestního
práva pro civil
 

—————

Zpět