Zásady a pravidla vypisování, zveřejňování a schvalování témat BP a DP!

04.10.2018 09:31

Zásady a pravidla vypisování, zveřejňování a schvalování témat bakalářských a magisterských vysokoškolských kvalifikačních prací v rámci IS STAG na PdF UP Olomouc

- ODKAZ NA ZÁSADY A PRAVIDLA -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět