Výzvy pro učitele v 21. století - konference DSP

01.10.2019 16:09
Ve dnech 6. - 7. 11. 2019 (začátek 6. listopadu v 9.00 hod.) proběhne mezinárodní vědecká konference studentů DSP s názvem Výzvy pro učitele v 21. století.
Konference je otevřena všem doktorandům prezenční i kombinované formy studia, kteří ve svých disertačních pracích řeší témata pedagogická, didaktická, speciálněpedagogická, pedagogicko-psychologická i andragogická.
Konference nabízí příležitost pro vzájemné setkání, výměnu názorů a sdílení zkušeností mezi studenty doktorského studia, jejich školiteli i dalšími odborníky v oblasti pedagogických věd.
Tradiční součástí konference jsou workshopy vedené českými i zahraničními odborníky.
Registrace na konferenci i workshopy je otevřena do 1. listopadu 2019 a je bezplatná.
Web konference: www.scup.cz
Těšíme se na setkání, které již po řadu let vytváří inspirativní a vstřícný prostor pro začínající vědecké pracovníky v oboru pedagogika.

 

 

 

—————

Zpět