Výběrové řízení na studijní pobyty studentů PdF UP - „free movers“

03.04.2009 08:49

Děkanka PdF UP vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty studentů PdF UP v rámci formy „free movers“ pro období do prosince 2009 financované z Rozvojového programu MŠMT. Pobyt musí být realizován do 31. 12. 2009.

Nejedná se o pobyty, které jsou či mohou být realizovány v rámci platných smluv programu Erasmus !

Před přihlášením na pobyt musí studenti kontaktovat ředitelku ÚPSS. Pro účely výběru student uvede konkrétní zdůvodnění zájmu o studijní pobyt na dané instituci. Posouzení předpokladů studentů pro danou mobilitu je v kompetenci ředitelky ÚPSS, která  ve spolupráci s koordinátory ECTS předá výsledky svého výběru k rozhodnutí vedení PdF UP. Uchazeči se mohou přihlásit pouze prostřednictvím evidence v databázi SEZP do 16. 4. 2009, následně budou informováni o datu konání výběrového pohovoru na ÚPSS. Poté budou informováni oddělením pro VVaZS PdF UP o schválení či neschválení jejich žádosti do 27.4. 2009 .

Více na - https://www.upol.cz/nc/zpravy/aktuality/zprava/article/91/4407/

 

—————

Zpět