Ústav pedagogiky a sociálních studií pořádá WORKSHOP

20.02.2011 09:32

 WORKSHOP

na téma

20 LET OD PŘIJETÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE DO NAŠEHO PRÁVNÍHO ŘÁDU

se koná

ve středu  23. 2. 2011 v  AULE PdF UP Olomouc

 od 10 hodin

Program

1. Úmluva o právech dítěte- historie a současnost

    PhDr. Antonín Bůžek, Ph.D.            

2. Vystoupení zástupkyně veřejného ochránce  práv  RNDr. Jitky SEITLOVÉ                                 

3. Postavení rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením                                                                   

   doc. PaedDr.et Mgr. Jan Michalík, Ph.D.

4. Psychologická pomoc dítěti -  oběti sexuálního zneužívání

   PhDr. Kamila Holásková, Ph.D.

5. Dětská práva v paragrafech

   por. Mgr. Marta Vlachová, Policie ČR

6. Sociálně právní ochrana dětí ohrožených syndromem CAN

   Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.

 

Těšíme se na Váš zájem!

Kontaktní osoba :  Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.

                           Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF

—————

Zpět