Upozornění studentům

14.07.2010 11:38

Upozornění studentům

Vzhledem k množícím se požadavkům na změny a úpravy rozvrhu sdělujeme následující:

  • Je třeba bez výjimek respektovat poznámky u jednotlivých seminářů týkajících se určení studijního oboru - skupiny. Nerespektováním určení semináře dochází k přeplnění kapacity některých seminářů a následně k tomu, že studenti, pro něž je seminář určen, se do něj nemohou přihlásit. To však není důvodem pro navýšení kapacity, o niž pak hojně žádáte. Pouze Vaší ukázněností lze problémům s kapacitou předejít, neboť ta je nastavena správně dle počtu studentů v jednotlivých skupinách. Upozorňujeme již nyní, že studenti, kteří se zapíší na seminář určený pro jiný studijní obor, budou z tohoto semináře na začátku semestru převedeni do semináře, který je pro ně určen. Prosím, abyste s tím počítali a zapisovali se už teď na správný seminář podle svého oboru.
  • Řešení problémů s rozvrhem je výhradně v kompetenci rozvrhářů, nikoliv sekretářky ÚPSS; budou řešeny na začátku semestru.
  • Předměty KPG/BKOD a KPG/BPEDI mají dostatečnou kapacitu hodin i místností. Nebudeme ji tedy navyšovat. Studenti se zapíší tam, kde je možno se zapsat (nejen tam, kam chtějí).

 

 

—————

Zpět