Upozornění pro studenty DSP !!!

30.09.2009 15:16

Vážení studenti doktorského studia oboru Pedagogika a Pedagogika se zaměřením (ČJ, M, OV, TE, AJ),

zdravíme vás v novém studijním roce a přejeme v něm hodně studijních úspěchů a zároveň vám sdělujeme nejbližší termíny doktorských seminářů.

Pro 1. ročníky prezenční formy studia začíná doktorský seminář zaměřený na metodologii pedagogiky (Prof. PhDr. M. Chráska, CSc.) dne 21. října 2009 ve 13.15 hod v posluchárně č.6.

Účast studentů prezenčního studia je povinná. Studenti kombinované formy se mohou seminářů také účastnit. Další metodologicky zaměřený seminář se uskuteční 4. listopadu 2009.

Pro studenty všech ročníků prezenční formy studia se první seminář uskuteční dne 18. listopadu 2009 ve 13.15 hod. v posluchárně č. 6. Účast studentů prezenční formy je povinná.

Na tomto semináři budou prezentovat dosavadní výsledky svých disertačních prací následující studenti:

                        Pavla DOBEŠOVÁ

                        Lukáš HLAVÁČEK

                        Lukáš HOLČÁK

                        Tomáš HUBÁLEK

Uvedení studenti si zajistí účast svých školitelů. Rozpis dalších prezentací bude zveřejněn v nejbližší době.

                                                           S pozdravem

                                                                                  Drahomíra Holoušová

 

 

 

—————

Zpět