Příměstský tábor Pevnost Bojárd

27.07.2020 08:15

Příměstský tábor Pevnost Bojárd 

 

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého si na letošní léto v rámci aktivit Centra celoživotního vzdělávání připravila nabídku tří příměstských táborů. Od 13. do 17. července se uskutečnily tábory s názvem TechCamp a Pevnost Bojárd, týden nato od 20. do 24. července proběhl tábor Deník Kavalíra.

Příměstský tábor Pevnost Bojárd byl určen dětem ve věku 6–11 let a realizační tým vedla Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D., z Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP. Program tábora byl letos vzhledem k tematickému zaměření postaven spíše na neherních aktivitách – děti plnily různé dobrodružné výzvy a úkoly a za ně získávaly klíče, které jim na konci týdne otevřely bránu k bájnému pokladu pevnosti. Cílem aktivit bylo mimo jiné rozšířit komfortní zónu účastníků v různých oblastech, děti pro splnění výzev musely spolupracovat, překonávat svůj strach i pohodlnost, uplatnit logické myšlení i pohybové dovednosti.

Nedílnou součástí tábora byl i celodenní výlet do přírody, která nabízí mnoho podnětů pro přirozený rozvoj dítěte a je ve volnočasové výchově nezastupitelná. Děti také absolvovaly zážitkový program v lanovém centru Proud, plnily úkoly v budově jezuitského konviktu, v rozáriu i v olomouckých parcích.

„Záměrem našeho týmu je především nabídnout pestrý program, v němž si každý účastník najde prostor pro seberealizaci. Zařazujeme kreativní i pohybové aktivity, střídáme různá prostředí, pracujeme v týmech i individuálně. Snažíme se, aby každé dítě na táboře zažilo radost z úspěchu a sounáležitosti s ostatními,“ shrnuje Pavla Vyhnálková.

Fotodokumentaci a video z příměstského tábora Pevnost Bojárd naleznete ZDE.

 

 

 

 

—————

Zpět