Pro studenty DSP - Dodatečné výběrové řízení - Mobilita studentů

22.10.2008 10:05

Děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje dodatečné výběrové řízení v rámci Rozvojového programu na podporu mobility studentů v rámci mezinárodních dohod či ve formě free-mover. Nabídka se týká pobytů na zahraničních univerzitách uskutečněných do konce kalendářního roku 2008, platí pro studenty pregraduální i postgraduální (doktorské) interní formy studia.  Student získá z programu finanční podporu 10.000,- Kč na měsíc pobytu v zahraničí. Studenti se mohou prostřednictvím příslušné katedry ihned hlásit na referát vědy, výzkumu a zahraničních styků PdF UP ( Ing. Mádrová). Další pokyny týkající se realizace mezinárodních mobilit na PdF UP v Olomouci naleznete ve Směrnici č. S3/2007 https://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/prov-normy-dekana/S3_2007a.doc

—————

Zpět