PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ

09.09.2011 07:54

Úvodní setkání se studenty 1. ročníku prezenčního studia se uskuteční ve
čtvrtek 22. 9. v 8.00 hod. v posluchárně P 21.

Úvodní setkání se studenty 1. ročníku kombinovaného studia oborů - PAS,
VYCH, UPVOV se uskuteční v pátek 23. 9. v 8.00 hod. v posluchárně P21.

Úvodní setkání se studenty 1. ročníku kombinovaného studia oborů -
Pedagogika - veřejná správa, Pedagogika - sociální práce
se uskuteční v pátek 23. září 2011 v 10.30 hodin v posluchárně P 7.

 

—————

Zpět