Pozvánka na workshop "Sociální kontrola jako forma pomoci"

28.03.2012 12:19

Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP OLOMOUC

si Vás dovoluje pozvat na workshop

 

 „SOCIÁLNÍ KONTROLA JAKO FORMA POMOCI“

 

který se bude konat ve středu 4. dubna 2012 od 15:00 do 16:30 hod. v učebně P7 PdF UP Olomouc

Témata workshopu:

  • Představení činnosti jednotlivých organizací
  • Individuální potřeby klienta a zájem společnosti                          
  • Sociální kontrola v procesu socializace/resocializace klienta
  • Cíle sociální kontroly
  • Metody a prostředky sociální kontroly uplatňované v praxi organizace
  • Příklady z praxe a diskuse

Přednášející:

Mgr. Eva Zakouřilová (sociální pracovnice OSPOD Magistrátu města Olomouc), Bc. Marie Štrbáková (tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje), Mgr. Jiří Zatloukal (vedoucí střediska Probační a mediační služby ČR Olomouc), Mgr. Vlastimil Štrpka (vychovatel Věznice Mírov).

Cílem workshopu je představit činnost jednotlivých organizací, které ve své činnosti sociální kontrolu používají, diskutovat možnosti a meze sociální kontroly v situaci „pomáhání“ klientovi. Seznámit studenty s metodami, prostředky a cíli sociální kontroly uplatňovanými v praxi. Diskutovat otázku připravenosti pomáhajících pracovníků na uplatňování sociální kontroly v praxi.

 

—————

Zpět