POZVÁNKA na podzimní vzdělávací kurz - TEORIE A PRAXE VÝZKUMU NEZISKOVÉHO SEKTORU A OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

07.10.2010 15:18

Podzimní vzdělávací kurz nabízí studentům doktorských studijních programů různých společenskovědních oborů možnost absolvovat vzdělávání zaměřené na problematiku výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti. Kurz je koncipován jako multidisciplinární, během čtyř dnů nabídnou akademičtí a výzkumní pracovníci čtyř fakult Masarykovy univerzity (Ekonomicko-správní fakulta, Filozofická fakulta, Právnická fakulta, Fakulta sociálních studií) studentům základní teoretické a praktické poznatky a souvislosti z oblasti výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti a představí relevantní metody výzkumu a zdroje dat na konkrétních příkladech uskutečněných nebo probíhajících výzkumných projektů. Kurz je součástí komplexního vzdělávacího programu v klíčových disciplinách studií občanské společnosti a neziskového sektoru. Program tvoří jarní vzdělávací kurz, letní škola a podzimní vzdělávací kurz.

Podrobnější informace naleznete

- ZDE -

—————

Zpět