POZVÁNKA NA KONFERENCI AKČNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE

22.02.2011 11:13

 

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC
PEDAGOGICKÁ FAKULTA

A

HNUTÍ R - PRAHA, HNUTIE R - SPIŠ (SLOVENSKÁ REPUBLIKA),

VE SPOLUPRÁCI S VYSOKOU ŠKOLOU PEDAGOGICKOU V LODŽI (POLSKÁ REPUBLIKA), S FAKULTOU PŘÍODNÍCH VĚD ŽILINSKÉ UNIVERZITY (ČESKÁ REPUBLIKA), FILOSOFICKOU FAKULTOU UNIVERZITY PARDUBICE (ČESKÁ REPUBLIKA), ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTOU JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (ČESKÁ REPUBLIKA), PEDAGOGICKOU FAKULTOU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM (ČESKÁ REPUBLIKA), KATOLICKOU UNIVERZITOU V RUŽOMBERKU (SLOVENSKÁ REPUBLIKA), OBČANSKÝM SDRUŽENÍM FUNDACJA INTEGRACJI SPOLECZNEJ PROM (POLSKÁ REPUBLIKA),


si Vás dovolují pozvat na

mezinárodní vědeckou konferenci


InteRRA 11- Akční pole sociální práce V. 


MULTIKULTURALITA V SOCIÁLNÍ, EDUKAČNÍ

A ZDRAVOTNÍ PRÁCI V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

a

31. setkání Hnutí spolupracujících škol R

 

23. - 24. března 2011 v OLOMOUCI

 

Více informací ke konferenci naleznete

-ZDE- AKTUALIZOVÁNO!

—————

Zpět