Ohlédnutí za mezinárodní konferencí studentů DSP

16.11.2017 11:51

Již potřinácté se v prvním listopadovém týdnu na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci setkali studenti doktorských studijních programů, aby na mezinárodní vědecké konferenci prezentovali a diskutovali výsledky své vědeckovýzkumné práce. Letošní konference nesla název „Začínající učitel v měnící se společnosti“ a pozvání k účasti na ní přijalo přes šedesát účastníků z České republiky i zahraničí, které spojuje nejen doktorské studium, ale především odborný zájem a profilace v oblasti pedagogických věd.

Více informací naleznete zde.

 

—————

Zpět