Mezinárodní konference - AKČNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE IV.

15.01.2010 11:28

Odlišnost v sociální práci – Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na konferenci týkající se problematiky odlišnosti v sociální práci se zaměřením na strategii boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo pokračovat v započaté tradici konferencí, jejichž  cílem je seznámit  odbornou akademickou obec i širší odbornou veřejnost s tématy a výsledky výzkumů vztahující se k dané problematice.

Konference bude zaměřena na následující témata:

  • Problematika odlišnosti v sociální práci zaměřená na různé skupiny obyvatel.
  • Strategie řešení chudoby a  sociálního vyloučení v zemích Evropské unie.
  • Koncepce práce s etnickými menšinami.
  • Výzkumné projekty.

Výstupem z konference bude recenzovaný sborník. Podmínkou publikování ve sborníku je aktivní prezentace příspěvku na konferenci a úspěšné absolvování recenzního řízení.

Konference se bude konat  ve dnech  23. a 24. března 2010 v prostorách Pedagogické fakulty UP v Olomouci.

Více informací naleznete v sekci Akce ústavu - Konference

—————

Zpět