Konference studentů doktorských studijních programů (7. - 8. 11. 2017)

20.10.2017 07:52
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
srdečně Vás zveme na připravovanou mezinárodní konferenci "Začínající učitel v měnící se společnosti", která se uskuteční ve dnech 7. - 8. listopadu 2017 na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
 
Konference je určena pro studenty doktorských studijních programů zaměřených do oblasti pedagogických věd. Je otevřena všem doktorandům prezenční i kombinované formy studia, kteří ve svých disertačních pracích řeší témata pedagogická, didaktická, speciálněpedagogická, pedagogicko-psychologická i andragogická. Konference nabízí příležitost pro vzájemné setkání, výměnu názorů a sdílení zkušeností mezi doktorandy, jejich školiteli i dalšími odborníky v oblasti pedagogiky. Název konference má být spíše inspirací, konference je otevřená různorodým pedagogicky orientovaným tématům.
 
V úterý 7. listopadu proběhnou přednášky v plénu a posterové prezentace účastníků, ve středu 8. listopadu naváží workshopy pro studenty DSP.
  
Veškeré důležité informace o konferenci naleznete na webových stránkách www.scup.cz
 
Na těchto stránkách je již také spuštěna registrace účastníků, která potrvá až do 1. listopadu 2017.
 
Těšíme se na setkání s Vámi!

—————

Zpět