Konference - Etika ve vědách o výchově

04.01.2010 09:28

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na konferenci týkající se problematiky etiky a morálky ve výchově a vzdělávání.

Cílem konference je seznámit odbornou pedagogickou akademickou obec i širší odbornou veřejnost s tématy a výsledky výzkumů vztahujících se k tématu konference.

Výstupem z konference bude recenzovaný sborník. Podmínkou publikování ve sborníku je aktivní prezentace příspěvku na konferenci a úspěšné absolvování recenzního řízení.

 

Konference se bude konat

10. a 11. února 2010

v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, Žižkovo nám. 5, Olomouc.

 

Více informací naleznete v sekci Akce ústavu - Konference

—————

Zpět