Informace pro všechny studenty přihlášené ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie v lednovém termínu (bakalářské i navazující magisterské studium)

20.12.2017 10:37

Vážení studenti,

věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

Informace pro všechny studenty přihlášené ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie v lednovém termínu (bakalářské i navazující magisterské studium)

SZZ v zimním termínu (leden) lze konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti studenta v zimním termínu SZZ je splnění níže uvedených studijních povinností.

 

Bakalářské obory – státnicový předmět Pedagogika a základy psychologie

Vychovatelství, Pedagogika – sociální práce, Pedagogika – veřejná správa, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

 • Obecná pedagogika
 • Obecná psychologie
 • Metodologie empirického výzkumu
 • Obecná didaktika
 • Speciální pedagogika
 • Základy pedagogické diagnostiky
 • Základy statistiky a analýzy výzkumných dat
 • Teorie výchovy
 • Sociální pedagogika
 • Vzdělávací politika
 • Sociální psychologie
 • Vývojová psychologie
 • Základy andragogiky
 • Historické proměny výchovy

 

Navazující magisterské obory – státnicový předmět Pedagogika a psychologie

Řízení volnočasových aktivit (nová akreditace – studenti, kteří nastoupili ke studiu v roce 2016)

 • Pedagogická diagnostika
 • Obecný management
 • Soudobé teorie vzdělávání
 • Pedagogická psychologie
 • Integrální andragogika
 • Praktikum empirického výzkumu
 • Srovnávací pedagogika
 • Patopsychologie

 

Navazující magisterské obory – státnicový předmět Pedagogika a psychologie

Řízení volnočasových aktivit (stará akreditace – studenti, kteří nastoupili ke studiu v roce 2015 a dříve), Pedagogika – veřejná správa, Pedagogika – sociální práce, Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ

 • Komunikace
 • Pedagogická diagnostika
 • Obecný management
 • Soudobé teorie vzdělávání
 • Pedagogická psychologie
 • Dějiny školy a pedagogiky
 • Integrální andragogika
 • Praktikum empirického výzkumu
 • Srovnávací pedagogika
 • Poruchy psychického vývoje
 • Základy duševní hygieny

 

 

 

—————

Zpět