Informace pro všechny studenty PdF UP Olomouc (v interní i kombinované formě studia, pro Bc., Mgr., Ph. D.)

07.12.2010 08:05

Z rozhodnutí děkanky PdF UP Olomouc bude od 1. 11. 2010 veškerá výuka ruského jazyka ve všech zmíněných programech pro všechny studenty PdF UP garantována Ústavem pedagogiky a sociálních studií PdF UP. Odborným garantem je PhDr. PaedDr. Václav Klapal, Ph.D.

—————

Zpět