Informace pro studenty 3. ročníku bakalářských oborů

16.12.2010 16:41

Informace pro studenty 3. ročníku bakalářských oborů

(Pedagogické asistentství, Vychovatelství, Pedagogika – sociální práce, Pedagogika veřejná správa, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku)

v prezenční i kombinované formě 

Studenti, kteří se budou chtít přihlásit na zimní termín státní závěrečné zkoušky z předmětu Pedagogika a základy psychologie (leden/únor 2011), musí mít splněny následující pedagogické a psychologické disciplíny:

 • Obecná pedagogika,
 • Obecná psychologie,
 • Metodologie empirického výzkumu,
 • Obecná didaktika,
 • Speciální pedagogika 1,
 • Základy pedagogické diagnostiky,
 • Základy statistiky a analýza výzkumných dat,
 • Teorie výchovy,
 • Vývojová psychologie,
 • Speciální pedagogika 2,
 • Sociální pedagogika,
 • Vzdělávací politika,
 • Sociální psychologie.

Splnění těchto disciplín bude ověřeno ve studijní agendě.

Studenti, kteří dosud neodevzdali přihlášku ke státní závěrečné zkoušce, tak učiní nejpozději do 7. ledna 2011. Přihlášku odevzdají garantovi oboru.

Konkrétní termín státních závěrečných zkoušek a rozpis studentů podle komisí bude zavěšen na stránkách Ústavu pedagogiky a sociálních studií po 11. lednu 2011.

—————

Zpět