!!! Důležité sdělení pro studenty DSP oboru pedagogika !!!

30.09.2008 09:38

Vážení studenti prezenční a kombinované formy doktorského studia oboru pedagogika,

v letošním studijním roce se  opět budou konat semináře pro doktorandy. Pro studenty prezenčního studia je účast povinná, pro studenty kombinovaného studia dobrovolná. Semináře se budou konat ve 14ti denních intervalech. První tři semináře určené pro studenty 1. ročníku doktorského studia zaměřené na metodologii pedagogiky povede prof. PhDr. M. Chráska, CSc. Doporučujeme také studentům 1. ročníku kombinované formy studia účast na těchto seminářích. Samozřejmě se těchto seminářů mohou účastnit i další studenti.

Termín zahájení seminářů vedených prof. PhDr. M. Chráskou, CSc. je 8. října 2008 v 11.30 v P 6. Ukončen bude ve 13.00.

V dalších seminářích budou studenti představovat své doktorské práce.

O dalších termínech seminářů budou studenti průběžně informováni na webu www.pedagog.ic.cz pod jménem HOLOUŠOVÁ Drahomíra v sekci AKTUALITY!!!

30.9.2008

S pozdravem                                                        

Doc. PhDr. D. Holoušová, CSc.

                 místopředsedkyně oborové rady doktorského studia oboru pedagogika

 

—————

Zpět