Důležité informace studentům absolventských ročníků!!!

02.05.2012 19:12
  • Obhajoba kvalifikační práce proběhne v komisi, ve které jste přihlášení. Vzhledem k velkému počtu obhajob ve všech komisích nebudou obhajoby začínat a končit společným přivítáním, resp. ukončením. Obhajoby se uskuteční za přítomnosti komise a vedoucího nebo oponenta ZP. Stanovená doba obhajob je minim.10 minut (seznámení s cílem a metodologií práce, zásadní výsledky, přínos práce pro studovaný obor, reakce na posudky, aj., ne PowerPoint prezentace). Po vlastní obhajobě se členové komise poradí a okamžitě vám sdělí výsledek. Pořadí je sice dáno seznamem studentů, ale především nutnou účastí oponenta (u BP), či  vedoucího (u DP). Domluvte se s uvedenými osobně, o jejich přítomnosti se dovíte na informačním listě, který bude umístěn na dveřích všech poslucháren, ve kterých budou probíhat obhajoby.
  • Státní závěrečná zkouška proběhne v určené komisi, zkoušet se bude komisionálně, tzn. jeden student před celou komisí, minimální doba zkoušky je 20 minut. Pořadí bude dáno seznamem.

Dále vás upozorňujeme, že je zakázáno v průběhu obhajob a státních závěrečných zkoušek zajišťovat občerstvení pro komise.

—————

Zpět