Metodické centrum pomoci studentům a začínajícím učitelům


Zaměření
Součástí práce metodika bude také zpracování přehledu problémů, se kterými studenti a pedagogové přicházejí, jednak statisticky počet zájemců, ale hlavně povahu metodických problémů.
 
Doc. Štefan Chudý – garant metodického centra (oblast pomoci začínajících učitelů)
Doc. Musilová –  odborné vedení metodického centra (oblast pomoci se studiem)
Dr. Neumeister  odborné vedení metodického centra (oblast pomoci se studiem)
Ing. Nováková   podpora metodického centra