Materiály k SZZ


Na této stránce naleznete odkazy na okruhy požadavků ke státním závěrečným zkouškám navazujících magisterských oborů garantovaných ÚPSS.

Veškeré informace týkající se státní závěrečné zkoušky a ukončení studia jsou uvedeny na www.upol.cz - Pedagogická fakulta - studijní oddělení.

 

SMĚRNICE PRO SZZ


Otázky ke státním závěrečným zkouškám navazujících magisterských oborů garantovaných ÚPSS v akademickém roce 2019/2020

 

Státní závěrečné zkoušky navazujících magisterských oborů garantovaných Ústavem pedagogiky a sociálních studií se skládají z následujících tří částí:

  • obhajoba diplomové práce;
  • pedagogika a psychologie;
  • profilová část.

 

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA 

Okruhy požadavků a literatura ke státní závěrečné zkoušce pro navazující magisterský program sociální pedagogika (prezenční i kombinovaná forma studia). Dokument s okruhy Teorie sociální pedagogiky; Specializace Projektování a management; Specializace Výchovné poradenství; Pedagogika a základy psychologie naleznete ZDE.

 

ŘÍZENÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Pedagogika a psychologie – otázky ZDE

Studentům, kteří chtějí vykonat státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie v lednu 2020, se doporučuje mít splněny následující dílčí disciplíny: Pedagogická diagnostika, Obecný management, Soudobé teorie vzdělávání, Tvorba vzdělávacího programu, Pedagogická psychologie, Integrální andragogika, Srovnávací pedagogika, Praktikum pedagogického výzkumu, Patopsychologie.

Řízení volnočasových aktivit – otázky ZDE

 

PEDAGOGIKA – VEŘEJNÁ SPRÁVA

Pedagogika a psychologie – otázky ZDE

Právní a správní aspekty veřejné správy – otázky ZDE

 

PEDAGOGIKA – SOCIÁLNÍ PRÁCE

Pedagogika a psychologie – otázky ZDE

Sociální práce a její právní aspekty – otázky ZDE

 

UČITELSTVÍ PEDAGOGIKY PRO SŠ A VOŠ

Pedagogika a psychologie – otázky ZDE

Didaktika pedagogiky – otázky ZDE

 

LEISURE TIME ACTIVITIES COUNSELLING AND MANAGEMENT

General Requirements for Pedagogy – CLICK HERE

General Requirements for Leisure Time – CLICK HERE