Archiv 2014


Ústav pedagogiky a sociálních studií

Pořádá dne 15. ledna 2014 workshop

Zdravý postoj k nemoci

a dobrovolnictví jako nástroj pro jeho praktické uplatňování

Interaktivní workshop je určen primárně pro studenty oboru pedagogika - sociální práce v bakalářském studiujním programu. Workshop je zacílený na uvědomění hlubších souvislostí v oblasti zdravotní a sociální problematiky a je doplněn praktickými příklady, informacemi a ukázkami.

Témata:

  1. Zdraví a nemoc z celostního pohledu, principy salutogeneze
  2. Rizikový životní styl a jeho vliv na rozvoj těžko léčitelných nemocí
  3. Pozice, specifika a potřeby nemocných a handicapovaných ve společnosti
  4. „Moc v ne-moci“ - co může nemocný a handicapovaný udělat sám pro sebe, co je smysluplná pomoc a podpora
  5. Dobrovolnictví jako program podpory zdraví – základní principy, význam a přínosy
  6. Co může studentům přinést dobrovolnická zkušenost pro profesní i osobní život
  7. Dobrovolnictví a jeho příležitosti v Olomouci a okolí
  8. Proč je důležitá spolupráce dobrovolníků s dobrovolnickým centrem

Lektoři:

MUDr. Ivana Štverka Kořínková, AD VITAM, o.p.s., www.advitam.cz

Mgr. Petra Jílková, AD VITAM, o.p.s., www.advitam.cz

Mgr. Katrin Křupková, Olomoucké dobrovolnické centrum JIKA, o.s., www.jikadobrovol.cz

Mgr. Jiří Lang, Olomoucké dobrovolnické centrum JIKA, o.s., www.jikadobrovol.cz

Místo konání:  učebna P 2 v suterénu

Doba konání:  8,30 - 16,00