Pedagogičtí pracovníci

Akademičtí pracovníci a studenti ÚPSS se zapojují do aktivit se zahraničními partnery. Kromě programu Erasmus+ v klíčových aktivitách 1 a 2 je to výzkumná spolupráce a výměnné pobyty a stáže s univerzitami v Indonésii, Kazachstánu, Číně a USA.
 
V rámci Programu Erasmus+ KA1 se uskutečňují mobility učitelů i studentů na partnerské univerzity. Značný zájem je také o studium pedagogických oborů ze strany zahraničních studentů, např. ze Španělska, Německa, Itálie, Mexika, Číny, Kazachstánu ad.  Smlouvy o mobilitě má ÚPSS uzavřeny se 30 zahraničními partnery ze Slovenska, Polska, Litvy, Německa, Rakouska, Slovinska, Itálie, Belgie, Portugalska, Nizozemska, Řecka, Maďarska, Turecka a Spojeného království.
 
Kromě toho intenzivní spolupráci udržuje pracoviště v rámci mezinárodní sítě VOICES (www.european-teachers.eu). Dalšími významnými partnery jsou univerzity v Polsku a na Slovensku, v rámci bilaterálních smluv pak partnerské instituce z Ukrajiny, Ruské federace ad.
 
ÚPSS je také garantem doktorského studijního programu „Education“ v anglickém jazyce. Mezi absolventy jsou studenti z Číny, Indonésie, Vietnamu a Kazachstánu.
 
Od roku 2012 je ÚPSS v rámci projektů programu Erasmus KA2 členem těchto mezinárodních strategických partnerství zaměřených na výzkum, výměnu informací a příkladů dobré praxe z oblasti pedagogických disciplín.
 
VOICES (2012–2015)
The Voice of the European Teachers; 526613LLP-2012-NL-COMENIUS-CNW, www.european-teachers.eu
 
GuLL (2014–2016)
Guerrilla Literacy Learners; ERASMUS+ KA2; AGREEMENT NUMBER-2014-1-BE02-KA200-000472, www.pleasemakemistakes.eu
 
LEEN 2015–2017
Liminality & Educational Entrepreneurship; ERASMUS+ KA2; AGREEMENT NUMBER -2015-1-BE02-KA201-012334, www.l33n.eu
 
IINTOS 2017–2019
Implementation of International Offices in Schools; ERASMUS+ KA2; AGREEMENT NUMBER 2017-1-PT01-KA201-035947
 
ÚPSS je hlavním řešitelem projektu WAVE-IT, Working Academics Value Excellence for International Teachers; ERASMUS+ KA2; AGREEMENT number 2019-1-CZ01-KA203-061386, který bude zahájen v prosinci 2019.
 
Kromě učitelské mobility a výuky zahraničních studentů v rámci programu Erasmus+ KA1 se akademičtí pracovníci a doktorandi zúčastňují také zahraničních konferencí (ICEPSY, ICLEL, EARLI, GETL, IPIE atd.), kde prezentují výsledky svých výzkumů, získávají cenné informace a navazují spolupráci s novými zahraničními partnery.
 
ÚPSS je též organizátorem každoročních mezinárodních konferencí studentů DSP a mezinárodních týdnů pro akademické pracovníky (International Weeks).
 

 Zahraniční vztahy PdF UP