Praxe v edukačním procesu (BPEDP) 3. roč. - informace k praxi

Praxe v edukačním procesu (BPEDP) 3. roč.

Studijní rok 2016/17

Praxi vykonává student samostatně v průběhu ZS podle pokynů uveřejněných na stránkách Střediska pedagogických a odborných praxí PdF.

Páteční termín (14. 10. 2016) je v rozvrhu jen formálně (pro potřeby Stagu) stejně jako všechny další páteční termíny. Ty jsou určeny právě pro pobyt studentů na školách, není to pravidelná výuka.
 

Základní pokyny pro studenty:

Na stránkách Střediska praxí si najděte stránku Praxe v edukačním procesu.

Podrobné pokyny a formuláře tam uveřejněné (instruktáž, metodický materiál, průvodní dopis pro ředitele, přihlášku, výkaz praxe, dohodu pro učitele, osobní dotazník pro učitele) si vytiskněte a podle nich pak postupujte. Ze 7 úkolů portfolia (v metodické příručce) si vyberte 6 úkolů podle vlastní volby, nesmíte však vynechat náslechy a sebereflexi.

Konečný termín pro odevzdání vypracovaného porfolia a výkazu praxe je nejpozději v zápočtovém týdnu ZS. Odevzdávejte doc. Podlahové (Ústav pedagogiky a sociálních studií). S případnými dotazy se obracejte tamtéž.

Dohodu o provedení práce, kterou uzavřete se svým cvičným učitelem a osobní dotazník pro učitele odevzdejte doc. Musilové.

doc. PhDr. L. Podlahová

garant předmětu BPEDP