Informace pro studenty

Kolegyně a kolegové, ale i zájemci o studium apod.,

dovolujeme si Vás upozornit, že pracovníci Ústavu pedagogiky a sociálních studií (z důvodů častého zahlcování množstvím mailů) nadále nebudou reagovat (nebo budou reagovat jen výjimečně) na maily požadující informace, které lze zjistit na webových stránkách ústavu nebo fakulty. Např. informace týkající se harmonogramu školního roku, základní profilace studií, formy kombinovaného studia, studijního a zkušebního řádu, časů výuky již zveřejněných na webu, obecných požadavků na bakalářské a diplomové práce atd. atd.

Rovněž prosíme, abyste si - pokud z jakéhokoliv důvodu nenavštěvujete výuku nebo konzultace - zajistili distribuci požadavků na ukončení předmětu u spolužáků.

Předpokládáme, že tím ušetříme čas na mailovou komunikaci nad Vašimi písemnými pracemi, tedy nad tématy odbornými.