Garanti

Pedagogika - sociální práce (PS a KS)

Garant odborných praxí

Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D. 

Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D. 

Pedagogika - veřejná správa (PS a KS)

Doc. PhDr. Iveta Bednaříková,  Ph.D. 

Kontaktní osoba:

Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D. 

Učitelství praktického vyučování
a odborného výcviku (KS)

Doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc. 

 

Vychovatelství (PS a KS)

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. 

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. 

Garant pedagogických praxí

Doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D. 

DSP Pedagogika na ÚPSS kontaktní osoba

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. 

Koordinátor akreditace všech studijních
oborů (PS a KS)

Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D. 

Pedagogická způsobilost

Doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D. 

Doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D. 

Koordinátoři úvazků
(zabezpečení výuky)

Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D.

Rozvrh PS

Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D. 

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D. 

Rozvrh KS

Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D.

Pedagogická komise při ÚPSS

 

Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D. 

Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D. 

Doc. PhDr. Michaela Prášilová,  Ph.D. 

Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. 

Koordinátorka externích vyučujících

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D. 

Garant ediční a publikační činnosti

PhDr. René Szotkowski, Ph.D. 

Garant www

PhDr. René Szotkowski, Ph.D. 

Koordinátor pro vědu a výzkum

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. 

Erasmus a ostatní zahraniční mobility

PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D. 

Provoz učeben a technika

PhDr. René Szotkowski, Ph.D.