Garanti

Pedagogické asistentství (PS a KS)

Učitelství pedagogiky pro střední školy
(dobíhající obor do r. 2011) (navazující magisterské studium od r. 2010)

PhDr. Linda Švrčinová, Ph.D.

Pedagogika - sociální práce (PS a KS)

Garant odborných praxí

Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.

Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.

Pedagogika - veřejná správa (PS a KS)

Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D.

Kontaktní osoba:

Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.

Učitelství praktického vyučování
a odborného výcviku (KS)

Doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc.

Kontaktní osoba:

Doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.

Vychovatelství (PS a KS)

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Garant pedagogických praxí

Doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D.

DSP Pedagogika na ÚPSS kontaktní osoba

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Koordinátor akreditace všech studijních
oborů (PS a KS)

Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.

Pedagogická způsobilost

Doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.

Doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.

Koordinátoři úvazků
(zabezpečení výuky)

Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D.

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.

Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.

Rozvrh PS

Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.

Rozvrh KS

Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D.

PhDr. Linda Švrčinová, Ph.D.

Pedagogická komise při ÚPSS

 

Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D.

Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.

Doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.

Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

PhDr. Linda Švrčinová, Ph.D.

Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Koordinátorka externích vyučujících

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.

Garantka ediční a publikační činnosti

PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.

Garant www

PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

Koordinátor pro vědu a výzkum

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Erasmus (SR) a ostatní zahraniční mobility

PhDr. Jana Kantorová, Ph.D.

Provoz učeben a technika

PhDr. René Szotkowski, Ph.D.