Garanti

Sociální pedagogika

doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. (CMTF)

Řízení volnočasových aktivit (PS a KS)

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Učitelství praktického vyučování
a odborného výcviku (KS)

Doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc. 

Vychovatelství (PS a KS)

PhDr. Pavla Andrýsová, Ph.D.

Garant pedagogických praxí

Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.

DSP Pedagogika na ÚPSS

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. 

Koordinátor akreditace všech studijních
oborů (PS a KS)

Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D. 

Pedagogická způsobilost

Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.

Koordinátoři úvazků
(zabezpečení výuky)

Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D.

Rozvrh PS

Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D. 

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D. 

Rozvrh KS

Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D.

Pedagogická komise při ÚPSS

 

Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D. 

Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D. 

Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. 

Koordinátorka externích vyučujících

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D. 

Garant ediční a publikační činnosti

PhDr. René Szotkowski, Ph.D. 

Garant www

PhDr. René Szotkowski, Ph.D. 

Koordinátor pro vědu a výzkum

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. 

Erasmus a ostatní zahraniční mobility

PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D. 

Provoz učeben a technika

PhDr. René Szotkowski, Ph.D.