Archiv 2012

Semináře pro studenty doktorského studijního programu oboru

PEDAGOGIKA (LS 2012/2013)

 

Aktuální harmonogram seminářů naleznete

- ZDE -

 


Vážení studenti,

dne 22. 5. 2013 od 9:30 proběhne blok přednášek akademických pracovníků z Polska.

Dr Artur Fabiś

- Tanatopedagogika

- Polska Andragogika i Gerontologia Społeczna

Dr. Lukasz Tomczyk

- Polska szkoła a nowe media

- Społeczeństwo informacyjne w Polsce

Přednášky se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu PDF UP.

 


Aktuální informace

Vážení studenti,

dne 11. 1. 2013 se od 9.00–12.00 bude konat seminář prof. Rabušicové,

dne 15. 2. 2013 se od 9.00–12.00 bude konat seminář doc. Čecha.

Předpokládané místo konání – zasedací místnost děkanátu.

 


Prezentace semináře Mgr. Štefana Chudého, Ph.D.

Teoretické aspekty edukace I - možnosti, limity a špecifikácia užitia pedagogických, filozofických a sociologických teórií edukácie

(v dizertačných prácach).