Doktorské studium

Studium v doktorském studijním programu

75-01 Pedagogika

(studium v českém jazyce)

Studium v doktorském studijním programu je koncipováno jako čtyřleté. Dochází tak ke změně oproti dosavadnímu tříletému učebnímu plánu. Hlavním důvodem inovované podoby DSP Pedagogika je snaha zkvalitnit odbornou a vědeckou přípravu studentů tohoto studijního programu. Zkušenosti z minulých let ukazují, že splnit nároky na kvalitní vědeckou přípravu za tři roky je velmi obtížné. Navrhovaným prodloužením délky studia chceme vytvořit podmínky zejména pro zvýšení kvality zpracovávaných disertačních prací a zkvalitnění odborné úrovně studentů.

Bližší informace naleznete

- ZDE -

 

 Témata disertačních prací 

- ZDE -

 

Den otevřených dveří - Doktorská studia Ph.D.

 

Kurikulum a teorie výuky KPG/XKTEV - zpřesňující informace

 

Doctoral Study Programme P7538 Education

Study programme: P7538 Education

Type of programme: doctoral

Form of study: full-time, combined

Length of study: four years

 

Contact: doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. 

email: stefan.chudy@upol.cz

More information

- HERE -

Philosophical Aspects of Education – topics and exam requirements

Theory and Methodology of Science – topics and exam requirements

 

- Description of the course -

 

UPOZORNĚNÍ / CAUTION

Student se řídí směrnicí děkana PdF UP v Olomouci č. 3S/2014.

For foreign students - Directive of the Dean of the Faculty of Education, Palacky University, Olomouc No. 3S/2014.

Individuální studijní plán studenta je daný planou akreditací DSP Pedagogika, což se týká absolutoria povinných i povinně volitelných studijních disciplín a dalších aktivit, které souvisejí s vědecko-výzkumnou a publikační činností. Kreditové hodnocení zůstává v souladu s akreditací. 

O konsekvencích vyplývajících z výše uvedené směrnice, jejímž cílem je zvýšení kvality DSP na PdF UP, probíhají v těchto dnech jednání. O výsledcích jednání budou studenti a jejich školitelé informovány.

 

Kontaktní osoba: 

PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.

jitka.petrova@upol.cz

585635110