Česká pedagogická společnost - pobočka Olomouc

 

Česká pedagogická společnost byla založena v roce 1964, v té době nesla název  Československá pedagogická společnost. Ustanovující valné shromáždění se konalo v Praze dne 22. 10. 1964 za účasti 83 členů a hostí. V souladu se vznikem společnosti začaly svou činnost i její pobočky. V té době to na české straně byla pobočka v Praze, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Ostravě a samozřejmě také pobočka v Olomouci.

V té době rozvíjela pobočka v Olomouci svou činnost mimo jiné formou seminářů, na kterých přednášeli referáty domácí i zahraniční pedagogové. Pod záštitou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci byl realizován seminář „K problémům výzkumu osobnosti vysokoškolského studenta“. Filozofická fakulta UPOL realizovala seminář „O problémech pedagogicko-psychologické přípravy středoškolských profesorů na pedagogických fakultách“.

(Ze zprávy prof. Dr. L′udovíta Bakoša z II. valného shromáždění tehdejší Československé pedagogické společnosti)

V současné době se členové pobočky v Olomouci podílejí v oblasti zájmu ČPdS na organizaci a realizaci seminářů, přednášek, národních i mezinárodních konferencí a dalších akcích jako jsou např. exkurze, tvořivé dílny apod.

Výbor pobočky je pětičlenný. V souladu se stanovami ČPdS je volen na období dvou let. (Složení výboru viz. Seznam členů pobočky)