Členství

Řádným členem se může stát:

  • absolvent střední nebo vysoké školy pedagogického nebo příbuzného zaměření,
  • student vysoké školy pedagogického nebo příbuzného zaměření,
  • absolvent jiné vysoké školy se zájmem o problematiku výchovy a vzdělávání.

K získání řádného členství je třeba vyplnit elektronickou přihlášku a informovat také předsedu pobočky (ideálně elektronicky).

Členství vzniká přijetím přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Výše členských příspěvků a možnosti jejich zaplacení najdete zde.

 

K právům řádného člena ČPdS patří zejména:

  • zúčastnit se sjezdu Společnosti a podílet se na jeho jednání,
  • zúčastňovat se dalších akcí pořádaných Společností a všemi jejími organizačními složkami,
  • volit a být volen do orgánů Společnosti,
  • podávat návrhy,
  • hlasovat o návrzích podaných na sjezdu a na dalších shromážděních,
  • dostávat 4x za rok časopis Pedagogická orientace a přednostně získávat publikace vydané Společností

 

K povinnostem členů patří: